Treball per Projectes a Secundària: Moda o Necessitat?

   Aquí trobareu els diferents materials que els ponents del curs ens vagin deixant.

APRENDIZAJE_PROYECTOS

EI Jacint Verdaguer IES Cap de LLevantIES Quatre Cantons
Josep Maria EsteveSonia Tur
Maica Pons
Ramón Grau
Berta Riera
Projecte EGIPTE: Conversa amb una mòmia

TROBADA PEDAGÒGICA A CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA (Institut Quatre Cantons, SINS Cardener, Jacint Verdaguer)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.