Del Text a l’Emoció, Personatge: Emoció i Sentiment

Recull de textos treballats i un resum de les sessions amb en Jordi Odrí.

Del text a l’emoció

DEL TEXT A L'EMOCIÓ

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.