Cultura audiovisual

Material de Ignasi Pons Moll, Professor de Cultura Audiovisual per la Formació per àmbit del CEP Menorca.

La primera sessió:
  • Les diapositives de la presentació
  • Les preguntes de l’avaluació inicial
  • Les diapositives del Bloc 1
  • L’activitat 1 – Compositors espanyols
  • I la rúbrica utilitzada per avaluar “les presentacions dels companys”.
  • Enllaços dels dos videoclips que s’han visualitzat a classe: