Explorant la Menorc@ Prehistòrica

<mcladera@cepdemenorca.cat>
 

 

Projecte Col·laboratiu "Explorant la Menorc@ Prehistòrica"
Es tracta d'un projecte telemàtic on es proposen una sèrie d'activitats per a fomentar l'intercanvi d'informació sobre la prehistòria de Menorca a partir de les  aportacions de grups d'alumnes dels centres  d'ensenyament d'infantil i primària de Menorca.

El seu objectiu principal és fomentar l 'ús de les tecnologies de la informació entre alumnes, creant un entorn de treball cooperatiu per elaborar un recull d'informació sobre la prehistòria de Menorca.

A qui s'adreça
Aquest projecte va dirigit a alumnes d'Educació Infantil (P-5) i Primària.

Metologia de Treball

El personatge que condueix aquest projecte és en Tariq, un arqueòleg egipci, que demana ajuda als alumnes menorquins per investigar i conèixer la prehistòria de Menorca.
Es posarà a disposició del participants, a través d'aquesta web, una sèrie de Webquests que es corresponen a cada etapa i cicle educatiu. A través de la metodologia de treball cooperatiu, els alumnes exploraran i investigaran la prehistòria de Menorca, seguint les tasques que es proposen a les webquests per a, finalment, reelaborar la informació obtinguda, posar-la en comú i contrastar-la amb la dels altres grups que hi participen. Així mateix, es disposarà de l'eina dels Blocs per poder anar recopilant la informació i materials que sorgeixin durant la realització de les tasques.

En Tariq també té un bloc personal per a poder estar en contacte amb els seus ajudants i resoldre qualsevol dubte que sorgeixi.
 
Hi ha un espai Moodle a disposició del professorat que el vulgui emprar per a facilitar la comunicació i col·laboració.

Requisits
És imprescindible disposar de connexió a Internet.

D'un mateix centre educatiu poden participar-hi diferents grups classe.

Suport
El professorat que participa en el projecte pot demanar en qualsevol moment el suport de l'equip coordinador per mitjà de l'adreça electrònica mcladera@cepdemenorca.cat

Temporització
Dia 14 de gener a les 17.00 al CP Castell de Santa Àgueda (Ferreries) es realitzarà un “Taller de presentació” per al professorat que estigui interessat en participar. Aquest dia també s’acordaran uns dies per a dur a terme algunes sessions formatives i/o assessoraments puntuals sobre l’ús dels blocs i altres eines comunicatives en cas de que els participants ho necessitin i sol·licitin.

Com a cloenda del projecte, s'ha organitzat una trobada conjunta (celebració) per a tots els grups que hi han pariticipat. La data i el lloc s'anunciaran a la pàgina web del projecte.
 
Inscripció
Les inscripcions  al projecte es poden fer des del 18 de novembre fins el 22 de desembre, mitjançant el formulari que adjuntam i que s'haurà d'enviar al CEP, ja sigui per correu electrònic o fax. Decarregar formulari